GMO – a co to?

GMO – a co to?

GMO to skrót od nazwy Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Jak sama nazwa wskazuje są to rośliny lub zwierzęta, u których dokonano modyfikacji czyli jakiś nienaturalnych zmian w kodzie genetycznym. Po co naukowcy to robią? Głównym celem takich modyfikacji jest nadanie...
Aminokwasy

Aminokwasy

Aminokwasy to podstawowe jednostki budulcowe białek.   Można je podzielić na kilka grup: 1) egzogenne – niezbędne – są aminokwasami, których organizm sam nie może wytworzyć i muszą być dostarczone z pożywieniem.     Zalicza się do nich m.in.:...
Tłuszcze

Tłuszcze

Tłuszcze (inaczej: lipidy) – jedne z podstawowych, obok białek i węglowodanów, składniki pokarmowe. Tłuszcze są grupą różnorodnych związków nierozpuszczalnych w wodzie. Ze względu na budowę, można je podzielić na: proste (triacyloglicerole i woski, w ich skład...
Węglowodany

Węglowodany

Węglowodany (cukry, sacharydy) – podstawowe składniki pokarmowe (obok białek i tłuszczów). To grupa związków organicznych, które zbudowane są  z atomów węgla, wodoru i tlenu. Ze względu na róznice w budowie można węglowodany podzielić na: proste (monosacharydy)...
Białka

Białka

Białka – podstawowe – obok węglowodanów i tłuszczów – składniki pokarmowe. Białka to wielocząsteczkowe polimery zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Występują u wszystkich organizmów żywych – od człowieka po wirusy. Ze względu...